Home entertainment Pinkalicious & Peterrific Premieres February 19, 2018 on PBS KIDS